B-ZONE V WIKI
Search
K

White Weapon Shop

RO
Magazinele de arme sunt acele magazine de unde jucătorul își poate achiziționa o gamă variată de arme albe pentru auto-apărare sau pentru a jefui alți jucători, după cum urmează:
Legendă: G = greutate | $ = prețul De reținut este faptul că armele albe dispar din inventar atunci când jucătorul decide să-și accepte moartea și să se re-spawneze la spital.
EN
Weapon stores are those establishments where players can purchase a variety of melee weapons for self-defense or to rob other players, as follows:
Legend: W = weight | $ = price
It is important to note that melee weapons disappear from the inventory when the player decides to accept their death and respawn at the hospital.
Arma alba
Detalii
Cuțit/ Knife
G = 0.5kg | $ = 13.000$
Bata de Baseball / Baseball bat
G = 0.2kg | $ = 8.500$
Rozeta / Knuckles
G = 0.5kg | $ = 8.500$
Sticlă / Bottle
G = 0.2kg | $ = 12.000$
Pumnal / Dagger
G = 0.5kg | $ = 14.000$
Cuțit cu lamă pliabilă / Switchblade
G = 0.3kg | $ = 15.000$
Machetă / Machette
G = 1kg | $ = 10.000$
White Weapon Shop