B-ZONE V WIKI
Search
K

Clothing Store

RO
Magazinele de haine sunt locuri speciale în joc unde jucătorii își pot schimba vestimentația personajului lor. În prezent avem un număr total de 14 astfel de magazine. În magazin aveți posibilitatea de a vi se afișa caracterul gol pentru a face o vestimentație de la zero mult mai ușor.
Hainele achiziționate sunt stocate în inventarul jucătorului, de unde pot fi echipate. Un jucător poate deține mai multe haine simultan.
Legendă: G = greutate | $ = prețul
Pentru a cumpăra o haină, jucătorul trebuie să exploreze hainele disponibile și să le adauge în coșul de cumpărături, apoi să plătească achiziția cu bani cash sau card. De reținut este faptul că hainele din inventar (cele ce NU sunt echipate) dispar din inventar atunci când jucătorul decide să-și accepte moartea și să se re-spawneze la spital.
EN
Clothing stores are special places in the game where players can change their character's wardrobe. Currently, we have a total of 14 such stores. In the store, you have the option to display your character naked to make creating an outfit from scratch much easier.
Purchased clothes are stored in the player's inventory, from where they can be equipped. A player can own multiple clothes simultaneously.
Legend: G = weight | $ = price
To buy clothes, the player needs to explore the available clothing items and add them to the shopping cart, then pay for the purchase with cash or card. It's worth noting that clothes in the inventory (those that are NOT equipped) disappear from the inventory when the player decides to accept death and respawn at the hospital.
Obiect de vestimentatie
Detalii
Mască / Mask
G = 0.10kg | $ = 100
Pălărie / Hat
G = 0.20kg | $ = 100
Ochelari / Glasses
G = 0.10kg | $ = 100
Cercei / Earrings
G = 0.10kg | $ = 100
Bluză / Blouse
G = 0.40kg | $ = 100
Tricou / T-shirt
G = 0.20kg | $ = 100
Corp / Body
G = 0kg | $ = 100
Pantaloni / Pants
G = 0.20kg | $ = 100
Lanț / Necklace
G = 0.50kg | $ = 100
Brățară / Bracelet
G = 0.20kg | $ = 100
Ceas / Watch
G = 0.20kg | $ = 100
Pantofi / Shoes
G = 0.40kg | $ = 100
Clothing Store