B-ZONE V WIKI
Search
K
🚚

Trucker

RO Pentru a putea lucra ca Trucker trebuie să vă îndreptați la zona de angajare. După ce alegeți să începeți munca, trebuie să mergeți la Alexandru (NPC-ul de lângă) pentru a vă alege cursa. De îndată ce cursa a fost aleasă (cursele de skill mai mare nu pot fi selectate și sunt afișate cu un efect de blur), este nevoie să luați transportul mergând cu tirul la punctul marcat pe GPS. Pentru a avansa în skill, trebuie să luați cursele ce vă sunt alocate în funcție de skill-ul curent. În cazul în care tiristul alege o cursă de skill 1, acesta având skill 2 nu o să primească puncte de avansare în skill, doar bani. În funcție de cursă, încărcătura (remorca) o să vă fie oferită în funcție de livrarea pe care urmează să o faceți. NOTĂ: Pentru a lucra la acest loc de muncă, aveți nevoie de un permis de conducere activ. NOTĂ 2: Dacă nu intrați în vehiculul de Truck timp de 5 minute, tura de job se încheie, iar mașina este despawnată datorită inactivității. NOTA 3: Plata la locul de muncă se face atunci când decideți să ieșiți din tură (puteți face asta după prima tură sau să continuați să lucrați și să fiți plătiți integral la sfârșit pentru toate turele). NOTĂ 4: Acest loc de muncă NU permite lucrul în echipă. EN To work as a Trucker, you need to head to the employment zone. After choosing to start your job, you must go to Alexandru (the NPC nearby) to select your route.
Once the route has been chosen(the higher skill level routes cannot be selected and are displayed with a blur effect), you need to take the transport by driving the truck to the point marked on the GPS. To advance in skill, you need to take the routes assigned to you based on your current skill level.
If a trucker chooses a skill 1 route and has skill level 2, they will not receive skill advancement points, only money. Depending on the route, the cargo (trailer) will be offered based on the delivery you are about to make.
NOTE: To work at this job, you need an active driver's license. NOTE 2: If you don't enter the truck vehicle for 5 minutes, the job shift ends, and the vehicle is despawned due to inactivity. NOTE 3: Payment at the workplace is made when you decide to end the shift (you can do this after the first shift or continue to work and be paid in full at the end of all shifts). NOTE 4: This job does NOT allow teamwork.
Trucker system & interface