B-ZONE V WIKI
Search
K
🛵

McBeeDelivery

RO Pentru a putea lucra ca livrator trebuie să vă îndreptați la una din zonele de angajare.
Scopul livratorului este acela de a prepara un număr de burgeri urmând ca mai apoi să îi livreze la locațiile marcate pe GPS. De menționat este că locațiile de livrare sunt adesea diferite. Prepararea burgerilor este bazată pe un memory game, de fiecare dată o să aveți o rețetă de preparare diferită. Dacă alegeți un ingredient greșit, puteți oricând să vă întoarceți la masa de lucru pentru a vedea rețeta iar. Ingredientele alese corect sunt afișate diferit în interfața care afișează rețeta burgerului. În funcție de skill, livratorul poate prepara cât și livra mai mulți burgeri pentru a primi o plată mai mare la tura de job. (se adaugă progresiv câte 1 burger extra pentru fiecare skill) Skill 1 - Livratorul poate prepara un singur burger Skill 6 - Livratorul poate prepara până la 6 burgeri NOTĂ: Pentru a lucra la acest loc de muncă, aveți nevoie de un permis de conducere activ. NOTĂ 2: Dacă nu conduceti scuterul timp de 5 minute, tura de job se încheie, iar scuterul este despawnat datorită inactivității. NOTA 3: Plata la locul de muncă se face atunci când decideți să ieșiți din tură (puteți face asta după prima tură sau să continuați să lucrați și să fiți plătiți integral la sfârșit pentru toate turele). NOTĂ 4: Acest loc de muncă NU permite lucrul în echipă. EN To work as a delivery driver, you need to head to one of the employment zones.
The goal of the delivery driver is to prepare a number of burgers and then deliver them to the locations marked on the GPS. It's worth noting that the delivery locations are often different. The preparation of the burgers is based on a memory game, each time you will have a different preparation recipe. If you choose the wrong ingredient, you can always return to the workstation to see the recipe again. The correctly chosen ingredients are displayed differently in the interface that shows the burger recipe.
Depending on the skill level, the delivery driver can prepare and deliver more burgers to receive a higher payment for the job. (progressively adding 1 extra burger for each skill level) Skill 1 - The delivery driver can prepare only one burger. Skill 6 - The delivery driver can prepare up to 6 burgers NOTE: To work at this job, you need an active driver's license. NOTE 2: If you don't use the scooter truck for 5 minutes, the job shift ends, and the scooter is despawned due to inactivity. NOTE 3: Payment at the workplace is made when you decide to end the shift (you can do this after the first shift or continue to work and be paid in full at the end of all shifts). NOTE 4: This job does NOT allow teamwork.
MCBeeDelivery system