B-ZONE V WIKI
Search
K
📜

Job Applications

RO Pentru a aplica la orice loc de muncă valabil pe server, este nevoie să vă îndreptați fizic la punctele de angajare. Locurile de muncă disponibile pe server sunt:
• Gunoier (valabil în Los Santos & Paleto Bay) • Miner (Novice & Experimentat - de la skill 4+) • McBeeDelivery • Electrician (Novice & Experimentat - de la skill 4+) • Trucker
Pentru fiecare din locurile de muncă specificate mai sus, aveți nevoie de un permis de conducere valabil atunci când doriți să vă angajați.
Fiecare loc de muncă are informații afișate despre modul în care puteți lucra, modul în care sunteți plătit și modul în care avansați în skill. Aceste informații se pot vedea înainte de a începe tura la locul de muncă (butonul din dreapta sus -> numit "Informații").
Locurile de muncă ce suportă lucrul în echipă sunt Gunoier & Miner.
Electricianul & Minerul au două locații diferite. La locația de muncitor experimentat, puteți găsi obiecte noi (miner) și să lucrați în locații diferite (miner & electrician).
Din interfața de Job Application, puteți oricând să demisionați (demisionați automat de la locul de muncă curent dacă doriți să vă angajați la unul nou - sunteți deja la noua locație și aplicați pentru locul de muncă - demisionați automat de la cel vechi). EN
To apply for any valid job on the server, you need to physically go to the hiring points. The available jobs on the server are: • Garbage Collector (valid in Los Santos & Paleto Bay) • Miner (Novice & Experienced - from skill level 4+) • McBeeDelivery • Electrician (Novice & Experienced - from skill level 4+) • Trucker For each of the jobs mentioned above, you need a valid driver's license when you want to apply. Each job has information displayed on how you can work, how you are paid, and how you advance in skill. This information can be seen before starting your shift at the job (button in the upper right corner -> labeled "Information"). Teamwork is supported for Garbage Collector & Miner positions. Electrician & Miner have two different locations. At the experienced worker location, you can find new items (miner) and work in different locations (miner & electrician). From the Job Application interface, you can resign at any time (automatically resigning from the current job if you want to get hired for a new one - you are already at the new location and applying for the job - automatically resigning from the old one).
Job Application system