B-ZONE V WIKI
Search
K
🚛

Gunoier / Garbageman

RO Pentru a putea lucra ca Gunoier trebuie să vă îndreptați la una din zonele de angajare (Los Santos sau Paleto Bay). Acest loc de muncă permite lucrul în echipă prin intermediul aplicației "Teams" din telefon. Dacă lucrați în echipă, la sfârșitul turei o să primiți un procentaj bonus la plata salarială drept răsplată pentru lucrul în echipă. Ambele persoane care lucrează în echipă o să primească un punct pentru avansarea în skill. Pentru a termina tura complet, trebuie să avansați la cele 10 locații marcate pe GPS pentru a aduna gunoiul (20 dacă lucrați în echipă). De menționat este că locațiile sunt adesea diferite intre turele de la locul de munca. După ce adunați gunoiul de la toate punctele marcate pe GPS, trebuie să vă îndreptați spre groapa de gunoi pentru a depozita gunoiul colectat. NOTĂ: Pentru a lucra la acest loc de muncă, aveți nevoie de un permis de conducere activ. NOTĂ 2: Dacă nu intrați în mașina de gunoi timp de 5 minute, tura de job se încheie, iar mașina este despawnată datorită inactivității. NOTA 3: Plata la locul de muncă se face atunci când decideți să ieșiți din tură (puteți face asta după prima tură sau să continuați să lucrați și să fiți plătiți integral la sfârșit pentru toate turele). EN To work as a Garbage Collector, you need to head to one of the hiring areas (Los Santos or Paleto Bay). This job allows teamwork through the "Teams" application on your phone. If you work as a team, at the end of the shift, you will receive a percentage bonus on your salary as a reward for teamwork. Both individuals working in the team will receive a point for skill advancement. To complete a full shift, you must progress to the 10 locations marked on the GPS to collect garbage (20 if you're working in a team). It is worth mentioning that the locations are often different between shifts at the workplace.
After collecting the garbage from all the marked GPS points, you need to head to the garbage dump to deposit the collected waste. Once the garbage is deposited, you can choose to be paid (bank) or to continue working and be paid at the end. NOTE: To work at this job, you need an active driver's license. NOTE 2: If you do not enter the garbage truck within 5 minutes, the job shift ends, and the garbage truck is de-spawned due to inactivity. NOTE 3: Payment at the workplace is made when you decide to end the shift (you can do this after the first shift or continue to work and be paid in full at the end of all shifts).
garbage functionality