B-ZONE V WIKI
Search
K
👨‍🔧

Electrician

RO Pentru a putea lucra ca Electrician trebuie să vă îndreptați la una din zonele de angajare. La acest loc de muncă trebuie să reparați toate panourile electrice marcate pe GPS. Locațiile sunt adesea diferite, oferind o experiență nouă de fiecare dată. Traseul pe care-l alegeți în repararea panourilor electrice este decis de către voi, nu de către server.
Tura la locul de muncă se încheie atunci când toate panourile electrice necesare sunt reparate, oferindu-vă și un punct de experiență pentru avansarea în skill.
Opțiunea de Electrician Experimentat este deblocată de la skill 4+ și oferă posibilitatea de a lucra la o nouă locație, oferind o experiență diferită, simulând repararea instalațiilor electrice de la fabrici/sisteme eoliene. NOTĂ: Pentru a lucra la acest loc de muncă, aveți nevoie de un permis de conducere activ. NOTĂ 2: Dacă nu intrați în mașina de Electrician timp de 5 minute, tura de job se încheie, iar mașina este despawnată datorită inactivității. NOTA 3: Plata la locul de muncă se face atunci când decideți să ieșiți din tură (puteți face asta după prima tură sau să continuați să lucrați și să fiți plătiți integral la sfârșit pentru toate turele). NOTĂ 4: Acest loc de muncă NU permite lucrul în echipă. EN To work as an Electrician, you need to head to one of the employment zones.
In this job, you need to repair all the electrical panels marked on the GPS. The locations are often different, providing a new experience each time. The route you choose for repairing the electrical panels is decided by you, not by the server.
The work shift ends when all the necessary electrical panels are repaired, also giving you an experience point for skill advancement.
The Experienced Electrician option is unlocked from skill level 4+ and provides the opportunity to work at a new location, offering a different experience by simulating the repair of electrical installations from factories/wind systems. NOTE: To work at this job, you need an active driver's license. NOTE 2: If you don't enter the electrician vehicle for 5 minutes, the job shift ends, and the vehicle is despawned due to inactivity. NOTE 3: Payment at the workplace is made when you decide to end the shift (you can do this after the first shift or continue to work and be paid in full at the end of all shifts). NOTE 4: This job does NOT allow teamwork.
Electrician minigame