B-ZONE V WIKI
Search
K

Update your document

RO
În momentul în care caracterul este finalizat, o poză va fi făcută, care va fi folosită atunci când vă arătați documentele unui alt jucător.
În cazul în care vă schimbați înfățișarea (părul/culoarea părului/machiajul) și doriți ca poza din documente să reprezinte modul în care caracterul vostru arată, puteți oricând să vă faceți o nouă poză pentru documente.
Pentru a vă face noua poză, este nevoie să mergeți la primul etaj din primărie, unde puteți interacționa cu "NPC Schimbare poză documente". După ce interacționați cu NPC-ul, dacă aveți suma necesară (5.000$), veți fi îndrumați către un checkpoint. În acel checkpoint, vi se va face o nouă poză, care va fi afișată în documente.
EN When the character is finalized, a photo will be taken, which will be used when showing your documents to another player.
If you change your appearance (hair/color of hair/makeup) and want the photo in the documents to reflect how your character looks, you can always take a new photo for the documents.
To take a new photo, you need to go to the first floor of the town hall, where you can interact with the "NPC Document Photo Change." After interacting with the NPC, if you have the necessary amount ($5,000), you will be directed to a checkpoint. At that checkpoint, a new photo will be taken and displayed in the documents.
photo update