B-ZONE V WIKI
Search
K

Settings & Hotkeys

RO
Comunitatea B-Zone vine cu setări predefinite pentru majoritatea acțiunilor de pe server, dar și cu posibilitatea de a schimba setările, cât și elemente din HUD după bunul plac al fiecăruia. Elemente din HUD ce pot fi modificate: • Oprirea tuturor elementelor din HUD pentru o experiență cât mai bună • Ajustarea blip-urilor (mărimea acestora poate să fie mai mare sau mai mică) • Oprirea întregului afișaj al chat-ului • Oprirea sfaturilor • Dimensiunea fontului și Opacitatea chat-ului • Poziționarea vitezometrului oriunde pe ecran
Alte elemente ce pot fi ajustate din joc în timp real: • Limba jocului • Reîmprospătarea microfonului și multe altele.
Pe server există opțiunea de a afișa un compass, care ajută la oferirea detaliilor despre strada pe care vă aflați, folosind comanda [/compass] în chat. Fiecare tastă rapidă poate să fie schimbată prin accesarea comenzii [/settings] în chat, urmând să selecteze categoria "Taste".
EN
The B-Zone community comes with predefined settings for most actions on the server, as well as the ability to customize settings and elements in the HUD to suit individual preferences.
HUD elements that can be modified: • Turning off all HUD elements for a better experience • Adjusting blips (their size can be increased or decreased) • Turning off the entire chat display • Turning off tips • Font size and chat opacity • Placing the speedometer anywhere on the screen
Other elements that can be adjusted in real-time: • Game language • Refreshing the microphone, and many more.
On the server, there is an option to display a compass, which helps provide details about the street you are on, using the command [/compass] in the chat. Each hotkey can be changed by accessing the command [/settings] in the chat, and then selecting the "Taste" (Keys) category.
Tasta
Descriere
2
Pornește motorul / Start the engine
J
Centură / Seatbelt
B
Arată cu degetul / Point with your finger
K
Meniu interacțiuni / Interaction Menu
X
Ridicare mâini / Handsup
i
Inventar / Inventory
HOME
Afișare ID OOC / Display OOC ID
L
Telefon / Phone
`
Cursor
N
Voice chat
F3
închidere/deschidere rapidă a vehiculului / Quick vehicle toggle (lock/unlock)
F4
schimbare volum microfon / Change microphone volume
T
Deschide chat / Open Chat
CAPS
Stație / Station
F8
Captură de ecran / Screenshot
Settings & Hotkeys system