B-ZONE V WIKI
Search
⌃K

RolePlay Test

RO Imediat după crearea contului și personalizarea caracterului, jucătorul va fi redirecționat către un interior special unde își va susține testul RolePlay.
Acesta constă într-un set de 15 întrebări generate aleatoriu dintr-un total de 30 posibile, fiecare răspuns fiind generat în mod diferit pentru a preveni coincidențe cu alte răspunsuri ale altor jucători.
În cazul în care jucătorul răspunde greșit la una dintre întrebări, interfața se va închide, iar testul va fi considerat picat. Cu toate acestea, jucătorul poate relua testul de la început, fără a putea salva progresul anterior.
Testul RolePlay are, de asemenea, un timp limită de 30 de minute, iar în cazul în care timpul expiră, testul va fi automat picat. EN Immediately after creating the account and customizing the character, the player will be redirected to a special interior where they will undergo the RolePlay test.
This consists of a set of 15 randomly generated questions out of a total of 30 possible questions, each answer being generated differently to prevent coincidences with other players' answers. In case the player answers incorrectly to any of the questions, the interface will close, and the test will be considered failed. However, the player can retake the test from the beginning without being able to save the previous progress.
The RolePlay test also has a time limit of 30 minutes, and if the time expires, the test will be automatically failed.
RolePlay Test interface