B-ZONE V WIKI
Search
K

Paying Fines

RO Amenzile sunt oferite de către polițiști în urma încălcării codului penal. Acestea nu sunt plătite automat de către jucător ci înregistrate la primărie pentru a putea să fie plătite ulterior.
Pentru a vedea lista completă a amenzilor înregistrate pe numele vostru, trebuie să vă deplasați la primărie și să interacționați cu NPC-ul nostru "NPC Andreea Amenzi & Licențe". Amenzi se pot plăti preferențial în funcție de vechimea amenzi sau a valorii acesteia după bunul vostru plac.
La acumularea a 4 amenzi neplătite nu o să mai puteți lucra legal (la joburile marcate pe GPS) de aceea este important ca mereu să aveți amenzile plătite. Dacă totuși nu doriți să vă plătiți amenzile, trebuie să luați în considerare că oportunitățile de a vă angaja în facțiunile guvernamentale (poliție, medici & mecanici) pot scădea. EN Fines are issued by the police following violations of the penal code. These are not automatically paid by the player but recorded at the town hall to be paid later.
To see the complete list of fines recorded under your name, you need to go to the town hall and interact with our NPC "NPC Andreea Fines & Licenses." Fines can be paid preferentially based on the age of the fine or its value, according to your preference.
Upon accumulating 4 unpaid fines, you will no longer be able to work legally (at jobs marked on GPS), so it is crucial to always have your fines paid. If, however, you choose not to pay your fines, you should consider that opportunities to join government factions (police, medics & mechanics) may decrease.
Fines payment