B-ZONE V WIKI
Search
⌃K

Job Unlock System

RO Sistemul de deblocare a locurilor de muncă este conceput pentru a oferi experiențe diferite în funcție de timpul petrecut pe server.
În prezent, există un singur loc de muncă care trebuie deblocat, și anume McBeeDelivery. Pentru a avea acces la acest loc de muncă, trebuie să vă îndreptați la primărie și să aveți cel puțin 100 de puncte de experiență.
Punctele de experiență se acordă în momentul în care terminați o tură la orice alt loc de muncă guvernamental de pe server. Șansa de a primi un punct de experiență este determinată de timpul petrecut la tura de job.
Punctele de experiență nu pot fi pierdute și nu se pot acorda unui alt jucător. EN The job unlocking system is designed to provide different experiences based on the time spent on the server.
Currently, there is only one job that needs to be unlocked, namely McBeeDelivery. To access this job, you need to go to the town hall and have at least 100 experience points.
Experience points are awarded when you complete a shift at any other government job on the server. The chance to receive an experience point is determined by the time spent on the job shift.
Experience points cannot be lost and cannot be awarded to another player.
​
​