B-ZONE V WIKI
Search
⌃K

Inventory & Backpack

RO
Inventarul este elementul de bază al serverului nostru. În inventar vă puteți depozita mâncarea, piesele de vestimentație, obiectele dobândite de la locurile de muncă și nu numai. Inventarul vine cu o capacitate de 45 de kilograme, putând să fie urcat la 55 kg prin echiparea unui ghiozdan. Cu inventarul deschis, puteți vedea obiectele aruncate în vecinătate, dar și să aruncați obiecte în vecinătate (pe jos). Obiectele din vecinătate pot să fie ridicate de către orice jucător ce se află în vecinătatea voastră. Capacitatea inventarului NU se poate crește dacă jucătorul face sală; acest concept NU este adoptat pe serverul nostru. De notat este că toate obiectele din inventar sunt șterse atunci când jucătorul își acceptă moartea, cât și banii din mână (cei afișați când aveți inventarul deschis). Singurele obiecte care NU se șterg din inventar sunt cele echipate (piesele de vestimentație), cu excepția armelor echipate.
EN The inventory is the basic element of our server. In the inventory, you can store food, clothing items, objects obtained from jobs, and more. The inventory comes with a capacity of 45 kilograms, which can be increased to 55 kg by equipping a backpack. With the inventory open, you can see items thrown nearby and also throw items in the vicinity (on the ground). Items in the vicinity can be picked up by any player in your proximity. The inventory capacity cannot be increased if the player works out; this concept is NOT adopted on our server. It is worth noting that all items in the inventory are deleted when the player accepts their death, as well as the money in hand (displayed when the inventory is open). The only items that do NOT get deleted from the inventory are the equipped ones (clothing items), except for equipped weapons.
inventory system & interface