B-ZONE V WIKI
Search
K

Animation System

RO Pe server în prezent există 3 tipuri de animații pe care le puteți folosi:
• Animații generice • Animații faciale • Stiluri de mers
Aceste animații pot fi accesate din meniul K -> Animații SAU prin:
• [/e] -> animații generice • [/walk] -> stiluri de mers
Pentru o mai rapidă acționare a animațiilor, serverul vă pune la îndemână următoarele abordări:
• Posibilitatea de a folosii [/e] urmat de numele animației fără a mai accesa unul dintre meniuri, exemplu: [/e mechanic2].
• Posibilitatea de a folosi comanda [/saveanimation] pentru a adăuga la favorite un număr de maxim 9 animații ce pot să fie acționate din meniul K -> Animații -> Animații rapide (vezi video după variantă în engleză).
Animațiile pot să fie întrerupte folosind comanda [/c] în chat." EN On the server, there are currently 3 types of animations that you can use:
• Generic animations • Facial animations • Walking styles
These animations can be accessed from the K menu -> Animations OR through:
[/e] -> generic animations [/walk] -> walking styles
For a quicker activation of animations, the server provides you with the following approaches:
• The ability to use [/e] followed by the animation name without accessing one of the menus, for example: [/e mechanic2].
• The ability to use the command [/saveanimation] to add up to 9 animations to favorites, which can be triggered from the K menu -> Animations -> Quick Animations (see video for the English version).
Animations can be interrupted using the command [/c] in the chat.
Animation shortcut