B-ZONE V WIKI
Search
K
🎣

Fisherman

RO
Hobby-urile pot fi făcute oricând fără nevoia de a te angaja. Pentru a putea pescui, este nevoie de achiziționarea unei undițe, cât și a momelelor. Acestea pot fi găsite în interiorul magazinului de lângă zonele de pescuit. Odată ce aceste criterii au fost îndeplinite, pescarul se poate îndrepta spre ponton.
Există 3 tipuri de momele din care pescarul poate alege, fiecare cu atribuțiile ei:
  • porumb - oferă posibilitatea de a pescui fără a adăuga un nou beneficiu;
  • vierme - oferă +1 nivel de skill în timpul pescuitului (exemplu: dacă ai skill 1, serverul va vedea că ai skill 2);
  • peștișor - oferă +2 nivel de skill în timpul pescuitului (exemplu: dacă ai skill 1, serverul va vedea că ai skill 3).
Pentru a prinde peștele, trebuie să ții click-ul apăsat până când chenarul verde se află pe peștele în mișcare. Peștele este prins atunci când bara roșie de progres se umple în totalitate.
Peștele se vinde lângă magazinul de unde se achiziționează momeala, apăsând tasta E sau folosind comanda [/sellfish]. EN Hobbies can be pursued at any time without the need for commitment. To go fishing, it is necessary to purchase a fishing rod as well as bait. These items can be found inside the store near the fishing areas. Once these criteria are met, the angler can head to the pontoon.
There are three types of bait that the angler can choose from, each with its own attributes:
  • Corn - allows fishing without adding a new benefit;
  • Worm - provides +1 skill level during fishing (example: if you have skill level 1, the server will see that you have skill level 2);
  • Fish - provides +2 skill levels during fishing (example: if you have skill level 1, the server will see that you have skill level 3).
To catch the fish, you need to keep the mouse click pressed until the green frame is on the moving fish. The fish is caught when the red progress bar is completely filled.
Fish can be sold near the bait shop by pressing the E key or using the command [/sellfish].
Fisherman interface & minigame